Retnings-styrt Boring

Retnings-styrt boring er faktisk ingen nyhet som har dukket opp i det siste, men det er ikke alle som faktisk vet hva det er.

 

Retnings-styrt boring har vært brukt under leting av olje lenge, det er faktisk samme prinsipp som brukes på land. Bare utstyret må selvfølgelig være tilpasset annerledes.

 

Sørheim Maskin AS har drevet med dette siden 2004. Vi bruker det oftest i forbindelse med kryssing av veier, sparer masse etterarbeid og kostnader.

 

Vi har også brukt det i forbindelse med kryssing av sjø, vann og elver. Kan også bore og trekke rør under hele eiendommer eller bygninger. Alt i forskjellige rørdimensjoner.

 

Boringen foregår hovedsaklig i løsmasser, noe stein i massene går som regel bra.

 

Det finnes utstyr for styrt boring i fjellmasser, men vi har ikke dette pr dags dato. Grunnet alt for lite marked for dette i vår arbeidssone.